İçeriğe geç

Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir firmanın tedarikçisinden gerçekleştirdiği alımları ürün ve hizmete dönüştürerek satışını gerçekleştirip müşterisine ulaştırmasına kadar olan tüm süreçlere kısaca tedarik zinciri denmektedir.

Tedarik zincirini Maddeler halinde yazmak gerekirse;
 • Ham maddelerin tedarik edilmesi
 • Ham maddelerin ürünlere dönüştürülmesi
 • Ürünlerin dağıtılması

Tedarik zinciri upstream (üst akış) ve downstream (alt akış) olarak ikiye ayrılmaktadır.
Üst Akış (upstream) : Firmanın tedarikçileri, tedarikçilerin tedarikçileri arasındaki ilişkileri yöneten süreçlerdir.
Alt Akış (downstream) : Firma içerisinde, müşterilere ürünleri ulaştırmaktan sorum organizasyon ve süreçlerdir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sadece birkaç ürün üreten bir işletmenin tedarikçileri birkaç tanedir. Sipariş ve teslim bilgileri koordine etmek ve tedarikçiler ile ilişki kurmak için telefon veya faks iş görebilir. Ama çok sayıda ve karmaşık ürünler ve hizmetler üretiliyorsa, yüzlerce hatta binlerce tedarikçisi ve tedarikçilerin de tedarikçileri olabilir. İşte bu noktada ürün ve hizmet üretmek için birçok tedarikçilerin faaliyetlerinin koordine edilmesi için bir sistem gereksinimi vardır. Tedarik zinciri yönetim sistemi bu tür problemlere verilen bir cevaptır.

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu zincirin yönetilmemesi firmanın zararınadır. Bu zincirin bilgi sistemleri çerçevesinde nasıl yönetilmesi gerektiğini ve faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Verimsizlikten kaynaklanan giderlerin düşürülmesini sağlar.
 • Zamanlama stratejilerini ayarlayıp, talebe göre üretim yapıp üretimin hemen ardından stok tutmadan ürünlerin müşteriye ulaştırılmasını amaçlar.
 • Zincir içerisinde kritik öneme sahip olan unsurların emniyet stokunu tutmak.
 • Taleplerin bir noktadan başka bir noktaya geçerken yaptıkları kırbaç etkisini ön görmek ve kontrol etmek.

Tedarik Zinciri Yönetim Yazılımları

Tedarik zincirindeki ilkeleri iyi anlayıp kullanılan yazılımlara bu ilkelerin düzgün bir biçimde aktarılması gerekmektedir. Tedarik zincirini planlarken uygulanması gereken sistem aşağıdaki gibidir.

 • Var olan tedarik zincirinin modellenmesi
 • Taleplerin planlanması
 • Satın alma ve imalat planlarının optimize edilmesi
 • Stok seviyelerinin hesaplanması
 • Nakliye tiplerinin tanımlanması
 • Ürün sevkiyatların dağıtım merkezleri ve depolar üzerinden yönetilmesi

Global Tedarik Zinciri Sorunları

Globalleşen dünya, firmalara ürünlerini tüm dünyaya daha hızlı ve kolay ulaştırabilme imkanı sağlamıştır. Firmalar sadece kendi iç pazarına değil dünyanın herhangi bir yerine ihtiyaç halinde satış yapabilmektedir.

Globalleşen dünyada tedarik zincirinin karşılaştığı problemler aşağıdaki gibidir;
 • Global tedarik zinciri geniş bir çoğrafi alanda ve farklı zaman dilimlerinde yer alabilmektedir.
 • Çok karmaşık fiyatlandırma sorunları vardır(yerel vergiler, ulaştırma, vs)
 • Yabancı hükumetlerin kendilerine has yasal düzenlemeleri bulunmaktadır.

Firmalar global tedarik zincirini yönetmekteki en büyük yardımı internet ve internetin getirdiği araçlardan almaktadırlar. Satın alma, ulaşım, iletişim, uluslar arası finans işlemlerinde kullanılmak üzere bir çok yönetimsel araç görevlendirilebilmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri

 • Stok biriktirip satmak (push-based model)
 • Talebe göre satmak (pull-based model)
 • Internet Tabanlı (internet-driven)*

Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletmeye Faydaları

 • Talebe göre ihtiyacı tedarik eder
 • Stok seviyelerini düşürür
 • Teslimatı hizmetini iyileştirir
 • Piyasaya hızlı ürün sunumayı sağlar
 • Kaynakları verimli kullanmayı sağlar
 • Tedarik zinciri maliyetlerini düşürüp karlılığı arttırır
 • Satışları arttırır
Kategori:MIS

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın