İçeriğe geç

C++’da Öğrenci Bilgi Sistemi

C++’da Öğrenci Bilgi Sistemi için bir kod taslağı, daha da geliştirilebilir olan kodlar aşağıda paylaşılmıştır. Kodlar sorunsuz çalışmaktadır minGW ile derlenmiş hali ekran çıktısı olarak verilmiştir. Umarım işinize yarar, yorumlarınızı eksik etmeyiniz teşekkürler.

#include

using namespace std;
int anaMenu();
void bilgiGirisi();
void listeleme();
void ortalamaHesapla();
void sonucGoruntule();
char harfeDonustur(int);
string sonucDondur(int);
const int ESAY = 2;
string ad[ESAY];
string soyad[ESAY];
int notlar[ESAY][3];
main() {
 bool cik = false;
 do {
  switch (anaMenu()) {
  case 1:
   bilgiGirisi();
   break;
  case 2:
   listeleme();
   break;
  case 3:
   ortalamaHesapla();
   break;
  case 4:
   sonucGoruntule();
   break;
  case 5:
   cout << "cikiyorsunuz…";
   cik = true;
   break;
  default:
   cout << "1. Sectiniz";
   break;
  }
 } while (!cik);
 system(“pause”);
 return 0;
}
int anaMenu() {
  int secim = 0;
  system(“cls”);
  cout << "******************" << endl <<
   "1. Bilgi Girisi" << endl <<
   "2.Listeleme" << endl <<
   "3. Not Hesapla" << endl <<
   "4. Sonuc Goruntule" << endl <<
   "5. Cikis" << endl <<
   "*****************" << endl <<
   "Seciminiz: ";
  cin >> secim;
  return secim;
 } < /endl <
 /endl <
 /endl <
 /endl <
 /endl <
 /endl <
 /endl
void bilgiGirisi() {
 for (int i = 0; i < esay; i++) {
  cout << "\nAd Soyad Vize Final Giriniz\n";
  cin >> ad[i] >> soyad[i] >> notlar[i][0] >> notlar[i][1];
 }
} < /esay;i++)
void listeleme() {
 cout << "\nAd\t Soyad\t Vize\t Final \n";
 for (int i = 0; i < esay; i++) {
  cout << ad[i] << "\t" << soyad[i] << "\t" << notlar[i][0] << "\t" << notlar[i][1] << endl;
 }
 system(“pause”);
}
void ortalamaHesapla() {
  for (int i = 0; i < esay; i++) {
   notlar[i][2] = (int) round(notlar[i][0] * 0.4 + notlar[i][1] * 0.6);
  }
 } < /esay;i++) <
 /ad[i]<<"\t"<<soyad[i]<<"\t"<<notlar[i][0]<<"\t"<<notlar[i][1]<<endl; <
 /esay;i++)
void sonucGoruntule() {
  ortalamaHesapla();
  cout << "\nAd\t Soyad\t Vize\t Final\t Ortalama\tHarf \t Sonuc \n";
  for (int i = 0; i < esay; i++) {
   cout << ad[i] << "\t" << soyad[i] << "\t" << notlar[i][0] <<
    "\t" << notlar[i][1] << "\t" <<
    notlar[i][2] << "\t" << harfedonustur(notlar[i][2]) << “\t” << sonucdondur(notlar[i][2]) << endl;
  }
  system(“pause”);
 } < /sonucdondur(notlar[i][2])<<endl; <
 /notlar[i][2]<<"\t"<<harfedonustur(notlar[i][2])<< <
 /notlar[i][1]<<"\t" <
 /ad[i]<<"\t"<<soyad[i]<<"\t"<<notlar[i][0] <
 /esay;i++)
char harfeDonustur(int ortalama) {
 if (ortalama > 90)
  return‘ A’;
 else if (ortalama > 80)
  return‘ B’;
 else if (ortalama > 70)
  return‘ C’;
 else if (ortalama > 60)
  return‘ D’;
 else if (ortalama > 50)
  return‘ E’;
 else
  return‘ F’;
}
string sonucDondur(int ortalama) {
 if (ortalama > 50)
  return“ Gecti”;
 else
  return“ Kaldi”;
}
Kategori:C++

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın