İçeriğe geç

Ay: Aralık 2016

Black Box Testing versus White Box Testing

Black box testing is a testing strategy based solely on  requirements and specifications. Black box testing requires no knowledge  of internal paths, structures, or implementation of the software being  tested. Typical black-box test design techniques include: Decision table testing All-pairs testing Equivalence partitioning Boundary value analysis Cause–effect graph Error guessing State…

Yorum Bırak

White Box Method : Control Flow Graps Nasıl Oluşturulur?

Control Flow Graps mantıksal öğeleri baz alarak test coverage’ın hesaplanması için oluşturulan akışa verilen isimdir. Bir White Box test metodu olan Control Flow Graps ‘ın aşamaları aşağıdaki gibidir. Bir problem tanımlanır Tanımlanan problemin programı pseudo code şeklinde yazılır. Program satırları numaralandırılır. Programın control flow grafiği çizilir. Cyclomatic Complexity V(G) sayısı hesaplanır. V(G) = E — N +…

Yorum Bırak

E-Ticaret : Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler

E-ticaret (E-commerce) İşletmelerin internet üzerinden satış yapmasına e-ticaret denir.  1995 tarihinde başlayan e-ticaretin durgunluk dönemlerinde dahi hacmi üstel olarak artmıştır. Klasik web anlayışından kurtulan işletmeler bu alanda büyümeye devam etmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında sosyal, mobil ve yerel yeni e-ticaret alanları türemiştir. Ticari Olarak Internetin Sekiz Benzersiz Özelliği Aynı anda her yerde…

Yorum Bırak

Müşteri İlişkileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Büyük işletmelerin bir çok müşterisi bulunmaktadır. İşletmelerin sahip olduğu müşteriler ile bir çok farklı şekilde etkileşime girebilirler.Bu çeşitlilikte müşterilerini tanıyor olmak ve onların davranışlarını bilmek kritik bir öneme sahiptir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi özetle; İşletme organizasyonları içerisinde oluşan tüm müşteri verilerini toplar ve entegrasyonunu gerçekleştirmek Müşteri verilerini analiz ve…

Yorum Bırak

Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir firmanın tedarikçisinden gerçekleştirdiği alımları ürün ve hizmete dönüştürerek satışını gerçekleştirip müşterisine ulaştırmasına kadar olan tüm süreçlere kısaca tedarik zinciri denmektedir. Tedarik zincirini Maddeler halinde yazmak gerekirse; Ham maddelerin tedarik edilmesi Ham maddelerin ürünlere dönüştürülmesi Ürünlerin dağıtılması Tedarik zinciri upstream (üst akış) ve downstream (alt akış) olarak ikiye ayrılmaktadır.Üst Akış (upstream) : Firmanın…

Yorum Bırak